آقای رییس جمهور منتظر جوابم!

آقای رییس جمهور شنیدم که به کرج آمده ای. من که توان آمدن نداشتم برایت این را می نویسم و می دانم که جواب نخواهی داد. اما من به وظیفه خودم عمل می کنم .

 ما بازنشستگان تا به امروز تلاش کردیم که با این گرانی یک جوری بسازیم. اما وقتی حرف های شما را که می گویی تورم تک رقمی شده را شنیدم خیلی ناراحت شدم ، چون هر چه تلاش کردم که این تورم یک رقمی را در جایی پیدا کنم، پیدا نشد.

آقای رییس جمهور گرانی کمر بازنشسته ها و کارمندان و کارگران و همه مزدبگیران را خم کرده است. اگر ما بخواهیم مایحتاج یک خانواده 4 نفری را در نظر بگیریم آن هم حداقل زندگی بخور و نمیر برای یک خانواده 4 نفره کارگری بیشتر از 2 میلیون تومان خرج بر می دارد.

یک خانواده 4 نفری اگر بخواهد زندگی معمولی پایین شهری تهران ، مثلا پایین تر از شهر ری یا کهریزک زندگی کند کمتر از 2 میلیون خرجش نمی شود. در حالی که حداقل حقوق 900 هزار تومان را که جنابعالی و وزیر شما برای ما تعیین کرده است.

اگر حداقل زندگی یک انسان در ایران مسکن، تحصیل فرزندان، خوراک، پوشاک، دارو، ایاب و ذهاب، مهمان هم که نباید داشته باشیم و مسافرت هم که اسمش نمی آورم که برای ما گناه کبیره هست، به نظر شما می شود با 900 هزار تومان با اینهایی که گفتم زندگی کرد؟؟

یک اتاق در باقرآباد شهرری ماهانه 200 هزار تومان کرایه اش هست. آیا با 700 هزار تومان می شود بچه به مدرسه فرستاد؟؟ پول ایاب و ذهاب می ماند که کارگر سرکارش برود؟؟ بذار برایتان حساب کنم تا شما متوجه شوید که به چه مردم گرسنه ای رییس جمهور هستی:

اگر ما فقط بخواهیم نان و پنیر بخوریم برای یک خانواده 4 نفری 8 عدد نان بربری 600 تومانی و 3 عدد پنیر چوپان 4500 تومانی لازم است که روزانه می شود 18300 تومان و ماهیانه اش می شود 549 هزار تومان. با 200 هزار تومان کرایه خانه جمعش می شود 749 هزار تومان در ماه. شما بگویید با 151هزار تومان باقی مانده پول آب و برق و گاز و خرج رفت و امد به سرکار می شود؟؟؟

شما به من جواب بده و یا اقتصاددان های شما که می گویند می شود با این پول زندگی کرد بیایند برای من حساب کنند. البته چه بهتر که وزیرکار شما بیاید و حساب کند .

منتظر جواب شما هستم.

نبی اله معروفی بازنشسته ساکن کرج کدملی 5599484361