گزارش خبرنگار پیام سندیکا از : بازداشت اعضای تعاونی مسکن کارگران کارخانه پارس خودرو

امروزصبح جمعی از اعضای تعاونی مسکن کارخانه پارس خودرو که در اعتراض به تصرف غیر قانونی زمین های ایت تعاونی کارگری در شهرستان آبیک  به دادگاه مراجعه کرده بودند، 17 نفر بازداشت شدند.، که از این کارگران تعداد 15 نفر هم اکنون با سپردن تعهد آزاد شده‌اند و 2 نفر باقیمانده هنوز در بازداشت هستند.
اعضای این تعاونی کارگری اواخر آبان ماه امسال از مسئولان قضایی کشور خواسته بودند برای رفع تصرف غیر قانونی حدود 5 هکتار از زمین های این تعاونی واقع در کیان مهر کرج اقدام کنند.
9 آذر 1395