مصاحبه شهردار در روزنامه همشهری یکشنبه 9 آبان ماه 95 – شهردار تهران:پاسخ تهمت ها را با کار و خدمت می دهیم

شهردار تهران:پاسخ تهمت ها را با کار و خدمت می دهیم
یکشنبه 14 آذر ماه 95 :پاسخ مسکن کارگران با ضرب و شتم و دستگیری توسط شهردار تهران
به فاصله نزدیک به یک ماه از شعار دروغین قالیباف ، ماهیت ضد کارگری خود را نشان داد. قالیباف با هماهنگی نیروی امنیتی و انتظامی معنی واقعی کار و خدمت را به کارگران نشان داد. مدیری که از پس پشه های سفید شهر تهران برنیامد ،  این بار در مقابلش فقط کارگرانی با دستهای خالی و بی پناه برای حق مسکن بلاعوض خود آمده بودند، طاقت نیاورد و با بی شرمی تمام شلاق خود بر سر و تن کارگران نشاند تا کارگران بفهمند که نباید مطالبه حق مسکن خود را داشته باشند.

آقای شهردار تو برای کار و خدمت نیامده ای. جنابعالی از بذل و بخشش املاک نجومی شهر تهران به نمایندگان گرفته تا …..، نشان از ماهیت خدمت به جیب خود دارد.

آقای شهردار این را بدان که شما از خط قرمز کارگران رد شده اید و دستتان را بر روی کارگر بلند کرده اید.
آقای شهردار هشدار کارگران را جدی بگیرید. کارگران با تمام توان در مقابل شما و مدیریت خود فروخته شرکت واحد خواهند ایستاد.
آنچه مسلم است ما از حق خود نسبت به مسکن مناسب نخواهیم گذشت.

زنده باد سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی صدای بر حق رانندگان و کارکنان شرکت واحد
منبع کانال تلگرامی فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد
 17 آذر1395