کارآفرین های برتر یا دزدان قانونی

پس از کارآفرینان برتر بابک زنجانی، شهرام جزایری، محسن پهلوانی به تازه گی اختلاسگر دیگری رونمایی شد.

در شماره 47 نشریه پیام سندیکا به تاریخ خرداد امسال گزارشی را منتشر کردیم از شهر صنعتی فرامان و کارخانجات گلیم و گبه کرمانشاه که در آن ذکر کرده بودیم:

« اخیرا پس از ورشکست شدن کارخانه ها وکارگاه ها در شهر صنعتی فرامان ، فردی به نام آقای مشیری تحت پوشش صادرات فرش و جاجیم و گبه و گیوه کرمانشاه اقدام به خرید کارخانه های ورشکسته  می کند و سریع راه اندازی می شود. یکی را تبدیل به مرکز آموزش بنام مکتب قالی کرمانشاه که از اهالی بومی از پیر وجوان را آموزش می دهد تا در آینده به تولید فرش صادراتی  اقدام نمایند  و ماهیانه به آنها مبلغ 650هزارتومان هم حقوق می دهد در زمان آموزشی؟؟  کارخانه هم جوار و روبروی را نیز بسیار ارزان خریداری کرده و یکی را تبدیل به ساخت عقیق و فیروزه کرده است  ودیگری را به تولید گبه کرمانشاهی…. 

آنچه که در این گزارش اهمیت دارد موضوع خرید کارخانه های ورشکسته است. در ضمن سپرده پذیری از مردم با سود 30 درصدی شک برانگیز است. آیا او هم می خواهد با این سیستم معیوب اقتصادی به بابک زنجانی و شهرام جزایری دیگری تبدیل شود؟..آیا محسن پهلوانی (پدیده شاندیز مشهد ) دیگری در غرب کشور ظهور خواهد کرد؟؟ »

همانطوری که پیش بینی کرده بودیم اقای مشیری با اختلاس از ماه پیش به اصطلاح زندانی است.

مدیر کارخانجات فرش وگلیم وگبه کرمانشاه  کیست ؟؟

محمد رضا مشیری از سال 90 پس از آزادی از زندان  با 25 فقره جرایم کیفری وجزایی وسوپیشینه در کارنامه اش و حتا سابقه سرقت مسلحانه در تهران، چند سالی در زندان اوین مهمان  مسوولین بوده که پس ازآزادی از زندان  درسال 90 فعالیت های خود را در زمینه تولید فرش آغاز کرد.

با حمایت های که در پشت پرده از او صورت گرفت با خرید ده ها کارخانه در شهرک صنعتی درود فرامان، کرمانشاه را به قطب اقتصادی  تبدیل می گردد. با تبلیغات همه جانبه ای که توسط بعضی از روزنامه و ارگان ها بسود ایشان صورت گرفت او به عنوان امین مردم جلوه داده شد .

23هزار نفر نزد ایشان سپرده گذاری میکنند. این روند با رشد سرطانی ادامه یافته به شکلی که بالغ بر دو هزار میلیارد تومان  پول از مردم دریافت می کند. نامبرده صد راس اسب به مبلغ 600 میلیون تومان می خرد . 80دستگاه اتومبیل گران قیمت  داخلی وخارجی خریده با وصف اینکه رانندگی هم بلد نبوده است.

حال باید پرسید چه کسانی  به چنین فرد معلوم الحالی فرصت میدهند تا برای مدت 5سال به غارت مردم کرمانشاه بپردازد؟ آیا نشریه پیام سندیکا از وزارت اطلاعات هم قوی تر است که بوی اختلاس را ماهها قبل شنید و اعلام کرد؟ مافیا تا کجای این مملکت رسوخ پیدا کرده که هر بی سر پایی اجازه می دهد مردم را غارت کند و چشمانی برای رصد او نیست؟

هفته قبل عده ای از طلبکاران به دادگاه رفته برای وقت ملاقات اما معلوم شد ایشان نه در زندان بلکه در ویلایی در شمال خوش می گذراند.