گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

در حالی که مدتهاست تولید ایران خودرو دو برابر شده است و تنوع تولید خودرو بیشتر گشته است از جمله تولید سواری دان فنگ چینی و به جای آن کمتر شدن تولید پژو 405 و با اینکه سود ایران خودرو بیش از دو برابر شده است چرا که خطوط تولید با سرعت بیشتری کار می کنند اما تفاوتی در دستمزد ها و مزایای کارگران ایران خودرو نیفتاده است. تنها از خردادماه به این سوی آکورد 20 درصد افزایش یافته که مبلغ ناچیزی است.
کارگران اکثر سالن های تولیدی ایران خودرو اعتراضات پراکنده ای را صورت داده اند و خواستار بیشتر شدن دستمزدها در مقابل شدت کار و 2 برابر شدن تولید شده اند.

متاسفانه پاسخ مدیریت میانی که از مدیرعامل خط می گیرند این است که شما از کارگران سایپا و دیگر کارخانه های تولیدی خودرو  بیشتر می گیرید، پس حرفی نزنید.
بی تردید ایران خودرو آبستن اعتراضات کارگری است، مگر اینکه مدیریت به خود بیاید.
5 دیماه