گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

مدیریت ایران خودرو اعلام کرده است که 40 هزار تومان حق مسکن کارگران را از شهریورماه به بعد را تا به امروز پرداخت خواهد کرد. البته قابل ذکر است که مدیریت تا کنون 5 ماه دیر کرد دارد.
40 هزار تومان حق مسکن تحقیرآمیز که برای کارگران در نظر گرفته شده است با بدقولی دولت از ماه شهریور دستور اجرا داده شد و در ایران خودرو هم این 20 هزار تومان مابه التفاوت را هم بعد از 5 ماه می خواهند پرداخت کنند.
سوال اینجاست که هر کارگر تا آخر آذر 80 هزارتومان از ایران خودرو طلبکار است و اگر به تعداد کارگران و کارکنان ایران خودرو ضرب شود پول هنگفتی خواهد شد که سود ماهیانه اش معلوم نیست به جیب چه کسی خواهد رفت. بی ترید به جیب ما کارگران که نخواهد رفت.