گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

با توجه به متوقف شدن تولید 405 در ایران خودرو از طرفی، و افزایش تولید خودرو دانگ فنگ چینی، و با توجه به اینکه، بدنه ی دانگ فنگ به صورت خام از چین وارد شده و در شرکت مونتاژ می شود، سوال این است که :آیا  تولید این محصول برای شرکت ایران خودرو صرفه ی اقتصادی دارد یا خیر؟ آیا اینگونه مونتاژ منجر به آمدن فن آوری نوین به کشور خواهد بود؟

خط تولید سمند و دنا که ملی و داخلی هستند، تک شیفت شده، و به تبع آن قطعه سازان و کارگران مربوطه دچار بحران کار خواهند شد و بیکاری گربیانشان را خواهد گرفت. ایا این شیوه مدیریت باعث رونق اقتصادی خواهد شد یا به بیکاری در جامعه دامن خواهد زد؟

ایا سیاست مدیریت ایران خودرو و کلان جامعه باید بستر سازی برای قطعه سازان چینی فراهم کند؟ و چینی ها بتوانند با این سیاست بازار بکر و خوبی را برای خود دست و پا کنند؟

چینی ها برای کارگرانشان کار فراهم می کنند، مدیران ما چه؟ بیکاری باید نصیب کارگر ایرانی باشد؟

امیدواریم مسوولین و هیات مدیره ، در تصمیمات خود  تجدید نظر کنند.