گسترش فعالیت های بین المللی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در دفاع از حقوق سندیکایی

logofelezkar300x300امروز چهارشنبه 23 مهرماه 1393 ( 15 اکتبر 2014)، نماینده دفتر اروپایی سندیکای کارگران فلزکار مکانیک ایران طبق قرار قبلی در استانبول با آقای عدنان سرداراوغلو، رهبر اتحادیه فلزکاران ترکیه، ملاقات و در رابطه با گسترش روابط دو اتحادیه مذاکره داشت.  در این گفتگوها شرایط کار سندیکا های مستقل و واقعی در ایران و دشواری هایی که سندیکای کارگران فلزکارمکانیک برای نمایندگی موثر خواست ها و حقوق کارگران صنایع فلزکاری خودرو سازی و صنایع وابسته با آن روبرو هستند، مورد توجه قرار گرفت.  نمایندگان دو سندیکا توافق خود در مورد ضرورت و علاقه متقابل طرفین در رابطه با همبستگی سندیکایی، تبادل تجربه در رابطه راهکارهای موثر برای آموزش های سندیکایی و راه های عملی برای همکاری در مورد آموزش کادر سندیکایی اعلام کردند.  نماینده دفتر اروپایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با ارائه شماره های اخیر نشریه «پیام سندیکا» و نشریه انگلیسی زبان «پیام آور سندیکا» در رابطه با کوشش های سندیکالیست های شش اتحادیه کارگری ایران- سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، سندیکای کارگران نقاش و تزیینات ساختمانی، سندیکای کارگران بنا ها، اتحادیه نیروی کار پروژه ای توضیحاتی داد.  در خاتمه نمایندگان دو سندیکا ضرورت گسترش ارتباط های دو سندیکا را مورد تاکید قرار دادند

 
چهار شنبه 23 مهرماه مصادف با روز 15 اکتبر 2014-  امروز نماینده دفتر اروپایی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران با آقای گون بلوت، دبیر دفتر بین المللی سندیکای کارگران صنایع نفتی و پترو شیمی، در دفتر مرکزی  این اتحادیه در استانبول ملاقات و گفتگو کرد.  در این گفتگو ها ضرورت گسترش روابط بین سندیکا های کارگری واقعی دو کشور مورد تاکید قرار گرفت.  نماینده دفتر اروپایی سندیکای فلزکارمکانیک ایران ضمن تشریح فعالیت های روشنگرانه سندیکا، ضرورت گسترش فعالیت های مشترک در رابطه با همبستگی و آموزش های سندیکایی را مورد تاکید قرار داد.
روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک
24/7/1393