گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ورود اتومبیل های خارجی

گمرک خبر داد در 9 ماهه امسال 40 هزار سواری به ارزش یک میلیارد دلار وارد کشور شده است. این در حالی است که تولید خودرو 63 درصد، وانت 2 درصد، مینی بوس 6 درصد، اتوبوس 13 درصد، کامیون 19 درصد افزایش داشته است.
در خبرها داشتیم که شهرداری های قم، تبریز،کرج و ارومیه برای واردات 900 اتوبوس با شرکت GAS روسیه تفاهم کرده و شرکت ترکیه ای اتوکار هم قرار است 14 میلیون دلار به ایران اتوبوس بفروشد. 

در حالی که مشکلی برای تولید اتوبوس در کشور نداریم. گاهی اوقات گفته می شود بعضی از اتوموبیل یا اتوبوس ها را می خواهند، مشارکتی در داخل تولید کنند و از یک شرکت خارجی دعوت می کنند برای سرمایه گذاری در داخل آن هم به همراه شرکت های داخلی به قصد ورود تکنولوژی و علم روز که به آن اشکالی نمی توان وارد کرد؛ ولی به این شکل که بخواهیم ظرفیت تولید داخل را با این وضعیت بیکاری که وجود دارد، کنار بگذاریم و مشغول واردات شویم، این چیزی نیست جز اینکه در آن رانت یا مسئله دیگری وجود داشته باشد.