چهارمین شماره پیام آور سندیکا ( نشریه انگلیسی زبان پیام سندیکا ) منتشر شد

 

UnionMessengerSep-221x300

:در این شماره می خوانید
تبریک به مناسبت چهارمین سالگرد انتشار پیام سندیکا
 کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتصاب هستند- ۱ اکتبر
اعتصاب در هفت تپه تا رسیدن به خواسته های کارگران ادامه دارد- ۴ اکتبر
صدها نفر از کارگران روزمزد مجتمع نیشکر هفت تپه به اعتصاب پیوستند- ۶ اکتبر
مصاحبه ناصر آقاجاری با ایلنا: بیکارکزدن کارگران با بهانه کهنه شده تحریم
چگونه دستورالعمل های صندوق بین المللی پول در کشور ما اجرا می شود- رضا کارشناسان
کارگر فلزکار گزارش می دهد:  وقتی مدیران دولتی خود به دلال تبدیل می شوند
جان بهنام ابراهیم زاده در خطر است- بیائید کمک کنید و به نجات او بشتابیم
همبستگی بین المللی- نامه دبیر کل سندیکای معلمان انگلستان به رئیس جمهور ایران در رابطه با بهنام ابراهیم زاده
” روابط عمومی سندیکای کارگران فلزکارمکانیک “