واگذاری صندوق بازنشستگان فولاد با چه رویکردی؟

در سال های اخیر به دلیل مدیریتی دزد و بی کفایت در صندوق بازنشستگان فولاد و برداشت های غیرقانونی دولت از این صندوق، بازنشستگان فولاد با مشکل موضوع هزینه های درمانی و مستمری ماهیانه خود روبرو کرده است. این مشکل باعث گردیده که سالهاست این بازنشستگان برای دریافت حقوق های عقب افتاده و هزینه های درمانشان در مقابل مجلس و وزارت کار بارها و بارها تجمع اعتراضی داشته باشند.
در آخرین تجمع این بازنشستگان در مقابل مجلس توافق شد این صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی کشوری و یا وزارت کار منتقل شود. مجلس در جلسه چهارشنبه هفته گذشته خود مصوب کرد که صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد با حفظ هویت مستقل به وزارت کار انتقال یابد و تمامی اختیارات، تعهدات، دارایی ها از جمله اموال، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق به وزارت کار منتقل شود. این مصوبه باید توسط وزارت کار از سال 96 اجرایی شده و در بودجه سال 96 اعتبار لازم را دارا باشد .

به نظر سندیکای کارگران فلزکارمکانیک هر چند این مصوبه تا حدودی نظر بازنشستگان را تامین کرد و از انحلال آن و یا ادغام در صندوق بازنشستگی کشوری جلوگیری نمود اما طی مدت سه سال کلیه تعهدات از طریق سازمان خصوصی سازی انجام می گیرد. حسابرسی و تامین اموال و فروش و انتقال به سازمان خصوصی سازی خواهد بود.
بازنشستگان ماهانه 150 میلیارد تومان مستمری باید بگیرند که بی تردید تاخیر در این مورد و هزینه های پزشکی روبرو هستند و این مصوبه دردی را برای امروزشان دوا نخواهد کرد.
بی شک وزارت کار هیات مدیره ای را برای این صندوق منصوب خواهد کرد که هیچ دغدغه بازنشستگان را نخواهد داشت، تا روند فروش اموال و سهام و دریافت طلب از دولت را برنامه ریزی کنند.
صندوق بازنشستگان فولاد دیگر نخواهد توانست امکاناتی را که قبلن به بازنشسته های این صندوق تعلق می گرفت را تامین کند. و مهم تر از همه این که با فوت این بازنشسته ها کلیه اموال و دارایی های آنان به دولت داده خواهد شد.
این ترفند هم اکنون در کارخانه های تراکتورسازی و ماشین سازی تبریز در حال اجرایی است و بیمه آینده سازان که یک بیمه خصوصی است به بسیاری از تعهداتش عمل نمی کند و کارگران هم از شکایت های خود نتیجه ای نگرفته اند.
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک معتقد است که خصوصی کردن درمان کارگران و باز کردن شرکت های بیمه ای مانند آینده سازان، دست اندازی به صندوق های بازنشستگی کارگری جز غارت اموال کارگران در تامین اجتماعی و نابودی این سازمان و همچنین یورش به سلامت خانواده های کارگری نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت.
ما به بازنشستگان صندوق فولاد و وزارت کار پیشنهاد می کنیم که هیاتی منتخب از بازنشستگان فولاد و وکلایشان بر تمامی این نقل و انتقال و دیگر مسایل حقوقی نظارت کامل کنند تا « سیه روی شود   هرکه در او غش باشد »
 
سندیکای ما امادگی لازم را در پشتیبانی از کارگران فولاد در این طرح را دارد.
 
سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران
29 دیماه 1395