گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

ساخت جک هیدرولیک جهت ضربه گیری قلاب و صفحه محدب واگن ها با کمترین هزینه و ضریب ایمنی زیاد و کاهش خطرات احتمالی در کوتاه ترین زمان به دست توانای کارگران بخش تعمیر تجهیزات نصب و راه اندازی شد.

کارگران و متخصصین ذوب آهن بارها ثابت کرده اند که این توانایی را کسب نموده اند که بخش عمده تجهیزات ذوب آهن را می توانند بسازند و در کمترین زمان و هزینه راه اندازی کنند.

سوال اینجاست : چرا شرکت به این توانایی ها اطمینان نمی کند و دست دلالان را از خرید قطعات بی کیفیت خارجی کوتاه نمی کند؟

کارگران و متخصصینی که در ساخت شرکت کرده و هزینه و زمان را برای شرکت کاهش داده اند چقدر پاداش و مورد تشویق مادی و معنوی قرار گرفتند؟

برای ارتقا دانش فنی این کارگران و متخصصین چه اقدامی شده است تا دیگر قطعات را نیز بومی سازی کرده و دست دلالان را کوتاه کرد؟

برای موضوع سختی کار، بیماری های پس از بازنشستگی این متخصصین و کارگران چه تدابیری در نظر گرفته شده است؟