مشکلات رانندگان فرودگاه امام خمینی

با توجه به مشکلات کار تاکسی های سمند و اریو در فرودگاه امام خمینی،     شرایط خودرو سمند با همان چالش قبلی روبرو گردیده و از گرفتن مسافر محروم شده اند و باید ازچرخه مسافر گیری دران فرودگاه خارج شود

یکی نیست به این مدیران دلال صفت بگوید: شما که بدنبال خودروهای لوکس خارجی از کشور ژاپن هستید ایرادی ندارد اما شما توانایی و مدیریت مدیران ژاپنی را هم دارید؟

آقای مدیر محترم که با برنامه ریزی دقیق!!! میخواهی برای خود از جیب رانندگان مبلمان دفترت را عوض کنی آیا بقیه مواردتان دارای استاندارد کافی میباشد؟

بعد گذشت 12سال  یک نگاه به مسیر اتوبان قم به تهران بیندازید تمام مسیر کثیف و بوی متعفنی که هر شب دراین مسیر می آید .  اگر خودروی داخلی شما بعدگذشت پنج سال هنوز استانداردهای لازم را ندارد این مقصر راننده است؟ آیا مدیریت بی لیاقت شما هنوز شما به این باور نرسیدهیت که رانندگان شما که بیشترین وقت خود را در ترافیک وحشتناک تهران میگذرانند نیاز به آرامش دارنند ایا فکرنکرده آید این ماشین های قراضه شده بعد از این همه سال کار چه بر سر سلامتی آنها میآورد ودر آینده بیشتر زانوان آنها نیاز به جراحی پروتز وتخت بیمارستان و،،،،،،،

ایا وظیفه شما فقط باید دلالی ماشین باشد؟ و ماشین های خارجی وارد کرده را با دو برابر قیمت به راننده تحمیل کنی؟ یا مسایل بالا هم به شما ربط دارد؟