گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهن

1-دلیل تاخیر در اعلام نتایج معاینات طب صنعتی چیست؟ آیا نمی توان مرکز و تعداد پزشکان را افزایش داد تا زمان برای اعلام نتایج کوتاه تر شود و کارگران زودتر از وضعیت جسمانی خود با خبر شوند؟
2- چرا در رابطه با انتقال بیماری های تنفسی از طریق دستگاه اسپیرومتری طب کار هیچ اقدامی صورت نمی گیرد؟
3- گاهی اوقات رانندگان سرویس ها برخورد خوبی با کارگران ندارند. چرا رسیدگی نمی شود؟

4- کارکنانی که شیفت آنها توسط مدیریت تغییر می کند برای رفت و آمد با مشکل روبرو هستند. تا کی باید این مشکل حل نشده باقی بماند؟
5- در روزهای تعطیل که کارگران و کارکنان مجبور به اضافه کاری هستند هیچ برنامه ای برای رفت و آمد این افرد در نظر گرفته نشده است چرا؟
6- مسیر بهارستان با توجه به تعداد زیاد مسافر و مشکلات روزهای تعطیل در وضعیت خوبی نیست. مسوولین سریعن رسیدگی کنند.