نامه به نخست وزیر سوئد

به نخست وزیر سوئد ،آقای استفان لوفون

با خوش آمد به شما و هیات همراه تان، امیدواریم که روابط دو کشور ایران و سوئد  بر راستای مصالح عالیه مردم و زحمتکشان دو کشور  در دستیابی به صلح، ثبات و رفاه عمومی، و بر پایه صلح و احترام متقابل به استقلال و حاکمیت ملی گسترش بیشتری یابد.

آقای لوفون، مطمئناٌ اطلاع دارید که آنچه این روزها در جامعه کارگری ما می گذرد، و به ویژه شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی، در وجه قابل توجه ای ،مستقیم و غیر مستقیم، نتیجه سیاست اعمال تحریم های اقتصادی و بانکی- مالی علیه ایران است که اتحادیه اروپا و آمریکا در سال های اخیر بر ایران تحمیل کرده اند.  به دلیل ادامه غیرقابل توجیه این تحریم های برخی صنایع کشور با مشکل فعالیت و ادامه کار روبرو شده و این به نوبه خود اثرات مخربی در رابطه با اشتغال و  امور معیشتی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان داشته است.

این تحریم ها که علاوه بر قطعات یدکی و مواد اولیه ضرور برای کارکرد صنایع،  همچنین شامل مواد غذایی و دارویی نیز می گردد، که بطور مشخص حیات کاری و معیشتی زحمتکشان ایران را هدف گرفته و در حقیقت جنگی خاموش بر علیه خانواده های زحمتکش ایرانی است.

ما از شما می خواهیم که نه تنها در جهت لغو این تحریم ها از سوی کشور خود اقدام کنید، بلکه در اتحادیه اروپا نیز به طور فعال و موثر برای خاتمه این جنگ خاموش علیه زحمتکشان ایران به مقابله بر خیزید.

 

ما موفقیت شما را در این امر خطیر آرزومندیم.

 

با درود های گرم کارگری

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

فوریه 2017  (بهمن ماه 1395)