پیام سندیکا، شماره 55 بهمن 95 منتشر شد

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری شماره 55 بهمن ماه 1395 بصورت الکترونیکی و چاپی در ایران منتشر شد.

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص1
گزارشات کارگری از واحدهای تولیدی سراسر کشور  ص17
مبارزه اتحادیه های صنفی مستقل در راستای حقوق کارگران ایران  ص43
گزارشی از خصوصی سازی یا نابودی صنعت  ص48
نامه بیش از 40 هزار نفر کارکنان صنعت نفت  ص50
پیوستن ایران به مقاوله نامه ۱۴۴ سازمان جهانی کار حرکت  ص52
تامین بودجه از کارگران ساختمانی  ص54
گزارش آموزگار همیشگی کودکان کار  ص55
شعر  ص56
انتخابات و سندیکاهای کارگری  ص58
ﻋﺪﻡ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺻﺤﯿﺢ ﻭ کمی ﺣﻮﺻﻠﻪ  ص62
تختی نماد انسانی برای همه دوران  ص64
فصل سرد در کارخانه خودروسازی فولکس و مبارزه کارگران  ص68
دزدان واقعی و خیانت کاران به این سرزمین را بهتر بشناسیم!  ص71
نظری بر برنامه ششم توسعه  ص72
فروش ارزان کلیه یک جوان  ص73
اشتغال زنان  ص74
یگانه! چرا اینجا کار می‌کنی؟  ص78
برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک