گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو دیزل ( خاور )

کارخانه ایران خودرو دیزل تولید کننده کامیون و کامیونت با ٤٨٠٠ کارگر و کارمند واقع در جاده ساوه از کارخانه های قدیمی و به نام تهران است.

این کارخانه که امروز زیرمجموعه کارخانه ایران خودروست بیش از ١٥٠ کارگر و کارمند زن در آن مشغول بکارند.

بعد از تصویب قانون ٣٦ ساعت کار در هفته و یا ٤ روز کار در هفته برای زنان سرپرست خانوار و یا زنان دارای کودک و یا زنان دارای شوهران معلول و یا زنان دارای فرزند معلول ، که در کارخانه ها و مراکز تولیدی کار می کنند ، مدیریت کارخانه ایران خودرو دیزل از اجرایی کردن این قانون خوداری کرده و استدلالش هم این است که هرگاه در ایران خودرو اجرایی شد در این کارخانه هم انجام خواهیم داد.

با اینکه این قانون از سوی شورای اسلامی کارخانه در حال پیگیری است متاسفانه تاکنون نتیجه ای گرفته نشده است.