گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

١- رخت کن مدیریت بخش کوره بلند فاقد روشنایی کافی شیرآلات مناسب و فن های مربوطه هستند. با اینکه چندمین بار است که تذکر داده می شود ولی این مشکل رفع نگردیده است.

٢- با ساخت و بهره برداری از راه بند الکتریکی ضریب ایمن با کنترل بیشتر و به موقع کامیون ها افزایش یافته و امر تخلیه با راندمان خوبی انجام می گیرد. امیدواریم که پاداش خوبی برای کارگران و کارکنان تعمیرگاه مرکزی ، مکانیک و برق زغال در نظر گرفته شود.

٣- با اتمام قرارداد شستشوی لباس ها ی کارکنان ، کارگران با مشکل مواجه شده اند و هنوز مسوولین ترتیب اثری برای این مشکل نداده اند

٤- چرا مالیات از مبلغ مرخصی کارگران و کارکنان کسر می شود. مگر ما چقدر حقوق می گیریم؟؟

٥- مدتی است صندوق قرض الحسنه از پرداخت موجودی کارکنان خوداری می کند. مسوولین رسیدگی کنند قبل از اینکه کارگران عصبانی شوند

٦- بعد از گذشت ماهها هنوز سرعت عمل برای پخش غذا در بین کارگران از وضعیت خوبی در رستوان رسالت برخوردار نیست

٧- با اینکه بادرخواست کارکنان مدتی منوی غذای رژیمی در رستوران داده می شد، چندی است این منو حذف شده است

٨- در روزهای تعطیل برای کارگرانی که سرکار می روند شیر توزیع نمی شود و مدیریت به این خواسته کارگران اهمیت نمی دهد. آیا باید برخورد سختی بکنیم تا مسوولین به خود بیایند؟