گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ساوه

احتراما به اطلاع میرساند کلیه پرسنل و کارگران شرکت نوین کاوش مامطیر  (داروسازی نوکام) واقع در شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه از آبان ماه سال جاری تا بحال هیچ حقوقی دریافت نکرده اند و با توجه به اینکه کارفرما (آقای دکتر علیپورنظری) شخصا به کلیه کارگران و پرسنل وعده داده بود تا پایان اسفندماه سال 95 کلیه حق و حقوق، عیدی و سنوات سال گذشته تا بحال را با آنان تسویه خواهد کرد و قصد اخراج یا تعدیل نیرو نخواهد داشت؛ با این وجود در روز چهارشنبه مورخ هجدهم اسفند ماه پس از پایان ساعت کاری و خروج پرسنل از کارخانه آقای محمد طهماسبی (مدیرعامل) طی تماس تلفنی از نگهبان کارخانه خواستند به کلیه کارگران اطلاع رسانی شود کارخانه تعطیل شده و از روز شنبه مانع ورود پرسنل به کارخانه شوند. این در حالیست که بیمه کارگران نیز از آذر ماه پرداخت نگردیده و ایشان حتی از شرایط بیمه بیکاری نیز برخوردار نمیشوند.  کلیه پرسنل این شرکت قدمت بیش از ده سال سابقه کار در این کارخانه داشته و به این برخورد ناصحیح کارفرما که بدون اطلاع قبلی مانع ورود ایشان به کارخانه شده اعتراض دارند و خواستار کلیه حق و حقوق معوقه خود میباشند