گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات در ذوب آهن

١- نوسازی و بازسازی و به روز شدن تجهیزات و ماشین آلات آتش نشانی ذوب آهن،آموزش های جدید برای آتش نشان ها چرا در دستور کار قرار نمی گیرد؟ همچنین لطفن به سختی کاری آتش نشان ها هم رسیدگی شود.

٢- بی ادبی های نگهبانان بیمارستان شهیدمطهری ازحد گذشته است. چرا مسوولین واکنش نشان نمی دهند؟

٣- نظافت و بهداشت در بخش های مختلف بیمارستان شهید مطهری مناسب نیست.

٤- برخوردهای کارکنان بیمارستان شهید مطهری با مراجعه کنندگان به هیچوجه در شان خودشان و مردم نیست.

٥- مدیریت بیمارستان خواسته است که مراجعه کنندگان نام افراد خاطی عنوان شود که باید از خود ایشان نام ببریم. البته اگر دستمزد این کارکنان به همراه آموزش با مراجعه کنندگان در دستور کار قرار گیرد هیچگاه چنین مواردی پیش نمی آید.

٦- در بخش پرتونگاری به ویژه سونوگرافی دقت لازم انجام نمی گیرد و باید چندباره این پرتونگاری انجام شود.

٧- اطلاع رسانی درست چرا در مورد عدم پذیرش استخر ابوذر از سوی مسوولین و باز هم اطلاع رسانی مناسب در مورد جایگزین شدن استخرهای انقلاب و کارگران به کارکنان و کارگران اعلام نشده است چرا؟ ایا این نشان از بی تدبیری مدیریت خدمات و اموراجتماعی نیست؟