واردات پوشاک ترکیه به ایران با چه هدفی؟

چند سالی است با فعالیت شرکت های ترکیه ای در قالب فروشگاههای زنجیره ای پوشاک و مواد غذایی سرمایه داری خاین مالی وارد عرصه ای شده اند که بتوانند ضربه کاری تری هم به مردم ایران و هم به صنعت کشورمان بزنند.

در ١٦ شهریور سال جاری وزارت صنایع دستورالعملی ابلاغ کرده است تا از ورود بی رویه پوشاک ممانعت به عمل آید. اما آنچه اتفاق افتاده است ورای تصور هر فرد ایرانی است. بازرگانان ترکیه ای با همدستی سرمایه داری مالی ایران توانسته اند از مجاری قانونی ٢٠٠ میلیارد تومان پوشاک با برندهای قلابی وارد ایران کرده به طبقه متوسط ایران قالب کنند. این ٢٠٠ میلیارد بر طبق برآورد کارشناسان سندیکایی فقط فروش یک ماه این بازرگانان بوده است و بیش از ١٠ برابر این مقدار از طریق قاچاق وارد ایران شده است و با قیمت گزاف به ایرانیان طبقه متوسط به بالا فروخته شده است.

این امر باعث شده است که فقط در طی سال جاری بنابر برآورد کارشناسان سندیکایی بیش از ٤٠ هزار کارگر خیاط در سراسر ایران و بیش از ٢٠٠ کارگاه و کارخانه تولید پوشاک تعطیل شده اند.

چرا وزارت صنایع، اموراصناف، سازمان مبارزه با قاچاق کالا حریف این حجم از واردات نمی توانند بشوند؟ آیا خود همدست مافیای ورادات هستند؟؟  واردات پوشاک از ترکیه توسط چه باندی در دولت و دیگر دستگاهها حمایت می شود؟ هدف بازرگانان ترکیه ای از ورود به عرصه مواد غذایی و پوشاک با چه هدفی صورت گرفته است؟ دستگاه دیپلماسی و وزارت اطلاعات به هوش نیستند تا پایمال شدن منافع ملی را ببینند؟؟

 بی تردید منافع ملی ما پایمال سودجویی مافیای ایرانی همدست سیاستمداران ترکیه ای است.