گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران در ذوب آهن

1-مدیریت خدمات و اموراجتماعی برای رفع مشکل دست به حذف ایستگاه ورنامخواست در زرین شهر زده است، و این ایستگاه را با ایستگاه سه راه سد  ادغام کرده است و مشکل ترافیک را بهانه قرار داده است. آیا این مدیریت فقط باید صورت مسئله را پاک کند یا اینکه مسئله را حل کند؟

2- مدیریت خدمات و اموراجتماعی از آزادسازی پولهای موجود در سفرکارت کارکنانی که استفاده نکرده اند پیگیری لازم را انجام نمی دهد.

3- مدتهاست مدیریت خدمات و امور اجتماعی از دادن پاسخ به چرایی عدم پرداخت حقوق و مزایای رانندگان اتوبوس ها و خودروهای سواری طفره می رود.  چه دلیلی برای این کار دارد؟

4- با اینکه بارها در مورد پیگیری در رفع مشکل تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی داشته ایم و از کسر اقساط از پرفراژ و عدم واریز به بانک ها و موسسات بوده ایم ، متاسفانه مدیریت به این موضوع اهمیت لازم را نمی دهند.

5- موضوع برخوردهای نامناسب رانندگان سرویس ها متاسفانه هر روز بیشتر می شود و از سوی مدیریت خدمات و اموراجتماعی پیگیری و برخورد نمی شود و این به مشکل همیشگی کارگران و کارکنان تبدیل شده است. این بار راننده شیفت بهارستان و برخوردهای نامناسبش موضوع بحث است.

6- عدم تامین جعبه های کمک های اولیه در خودروها و لاستیک های فرسوده اتوبوس ها ایا جان مسافرین را تهدید نمی کند؟ چرا هیچ تدبیری از سوی مسوولین اتخاذ نگردیده است؟