گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران فولاد سازی ذوب آهن

١-کمبود نیروی لازم و متخصص در همه قسمت ها و بخصوص در ریخته گری که فشار کاری بر روی کارگران باعث اشتباهات انسانی شده و دلیل اصلی بروز حوادث می باشد

٢- تجهیزات ریخته گری کافی نیست و باید به روز رسانی هم گردد

٣- کارگران قسمت کارگاه شمش متاسفانه به اندازه چند نفر کار کرده که باعث مشکلاتی همچون خستگی های مفرط، نگرانی های شدید، کمبود انگیزه برای کار و در نهایت افسردگی می شود.

٤- در بخش کنترل کیفی که کنترل مذاب و کیفیت شمش های تولیدی و نورد صورت می گیرد و بسیار حساس می باشد، کمبود نیرو بیداد کرده و فشار کاری به کارگران و کارکنان بی اندازه بالاست.