پیام سندیکا، شماره 56 اسفند 95 منتشر شد

نشریه پیام سندیکا، پیام آور سندیکاهای کارگری ایران شماره ٥٦ اسفند ١٣٩٥ بصورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد. در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص١

گزارشات کارگری از سراسر کشور ص١١

درود بر ترانه همیشگی سینمای ایران  ص٤٥

روزگار کارگران عسلویه  ص٤٧

مصاحبه های کوشندگان کارگری  ص٤٨

خط فقر و دستمزد  ص٥٣

آنکه رفته  ص٥٤

کولبری شغل تحمیلی سرمایه داری تجاری  ص٥٦

تحليل اقتصاد سياسی لایحه اصلاح قانون کار  ص٥٨

سرمایه داری دلالی معنای دیگر کار آفرینی  ص٦٠

من یک کارگاهی هستم!  ص٦٢

کازیم عاشقی نین خاطره لری  ص٦٤

جنبش سندیکایی و چهره‌های آن  ص٦٥

اتحاد و مبارزه شرط پیروزی است !  ص٧٠

۸ مارس روز جهانی زن گرامی باد!  ص٧٤

٨ مارس روز جهانی زن خجسته  ص٧٦

آگاهی زنان آگاهی نسل فردا  ص٧٩

پرواز با کاپیتان شمس  ص٨١

لیلای کوهستان  ص٨٣

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک