عبادت به جز خدمت خلق نیست

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از فروش خودروهای هیبریدی در تاکسیرانی: 

یکی از خدمات!!!!! سازمان تاکسیرانی تهران واگذاری تویوتا پریوس با قیمت ١٥٥ میلیون تومان با وام ١٨ درصدی با پیش پرداخت ٤٠ میلیونی و قسط ماهانه ٠٠٠/٦٤٥/٢ تومان است.

 این خودروها که از دبی به مقصد ایران وارد شده است اگر قرار باشد به صورت عمده در تعداد بالا خریداری بشود قیمتی برابر ٤٠ الی ٤٥ میلیون تومان دارند. یعنی شرکت وارد کننده که با هیات مدیره و مدیرعامل به توافق قیمت ١٥٥ میلیونی رسیده اند ١١٠ میلیون به جیب زده اند. یعنی هر راننده ای که برای تعویض خودرو می رود ١١٠ میلیون اجحاف را باید از این آقایان پذیرا باشند.

راستی چرا تاکسیرانی از خودرو ملی استفاده نکرده و به قول مدیرعامل ٢٠٠٠ تاکسی ان هم در سال مقاومت اقتصادی وارد کشور کرده اند؟ مدیرعامل تاکسیرانی چه اصراری دارد تا حتمن تاکسیرانان از این خودرو استفاده کنند؟ مگر چیزی به جیب ایشان می رود؟ جالب این جاست که با این همه اجحاف آپشن های این خودرو را از روی ماشین باز کرده اند.

 این همه خوبی و مدیریت یورو ٥ از سازمان تاکسیرانی و مدیرعاملش عجیب نیست؟ مدیرعاملی که راننده برای دیدارش باید ٤ ماه پشت در بماند.