عبادت به جز خدمت خلق نیست

گزارش خبرنگار پیام سندیکا از تاکسیرانی تهران:
 
تاکسیرانی از رانندگان خودروهای فرسوده فرودگاه خواسته است، خودروهای هیبریدی با قیمت 155 میلیون تومانی بخرند. فارغ از اینکه چه کلاه گشادی در خرید و فروش سر رانندگان گذاشته شده است و سود 110 میلیونی هر خودرو به جیب رانت خوران با کمک تاکسیرانی میرود به کنار.

کافی است نگاهی به قسط 2/645/000 ماهانه این خودروها و کارکرد یک راننده بیاندازیم. برای این قسط باید بیش از 3 میلیون ماهانه شارژ، کمیسیون، بنزین، لاستیک، روغن و سایر هزینه ها را اضافه کرد. اگر قرار باشد شما 155 میلیون سرمایه گذاری کنی و خودت هم کار کنی باید ماهانه 3 میلیون هم برای خودت کنار بگذاری که تازه کمتر از خط فقر 4/5 میلیون تومانی است. یعنی با این حساب باید یک راننده درامدی معادل 8/645/000 میلیون تومان ماهانه داشته باشد. یعنی روزانه هر راننده باید 288 هزارتومان کار کند. حال ببینیم چه اتفاق خواهد افتاد.
با توجه به اینکه در حال حاضر هر 8 الی 6 ساعت یک سرویس به رانندگان فرودگاه تعلق می گیرد باید این بندگان خدا برای تامین این هزینه ها 24 ساعته سرکار باشند.
این یکی از شاهکارهای تاکسیرانی و مدیرعامل سخت کوش برای جیب خود است. با این دسته گل اقایان رانندگان فرودگاه مدتهاست ماشین خواب شده اند.
تنها چاره رانندگان تاکسی از این مافیا بازی ایجاد اتحادیه تاکسیرانان توسط رانندگان زحمتکش فرودگاه است.