گزارشی از دارو سازی نوین کاوش مامطیر ساوه

با سلام خدمت همه مبارزین راه طبقه کارگر .

شرکت دارو سازی نوین کاوش مامطیر وابسته به شرکت فرزاد  نامی که در شهرک صنعتی ساوه قرار دارد، حدود 8 ماه است که تولید ندارد ودر حال حاضر بدلیل اختلاف بین سهامداران به حالت نیمه تعطیل در امده است . در روز 27 فروردین به تعدادی از کارگران برگه عدم نیاز داه شده است . شایان توجه است که کارگران حدود 4ماه است که حقوق دریافت نکرده اند وسنوات سالهای94و95 خود را نیز طلبکار هستند. با توجه به تجمعی که کارگران شرکت در محل کارخانه و اداره کار ساوه  نمودند در اخر اسفند توانستند مقداری از طلب خود را بگیرند و در ایام عید از شرمند گی نزد خانواده در بیایند .

کارگران شرکت نوکام خواهان خواسته های زیر هستند :

1راه اندازی مجدد شرکت واغاز تولید

2- دریافت حقوق داده نشده وحق سنوات وعیدی و پاداش

3- دادن حق بیمه برای 3ماه اخر سال 95 برای گرفتن بیمه بیکاری کارگران اخراج شده .

در خاتمه به اطلاع میرساند که ما مطلع شدیم که شرکت بدلیل واهی مهاجرت سهامداران به خارح کشور به فروش گذاشته شده است  لذا از سندیکای کارگران فلز کارمکانیک ایران می خواهیم تا صدای ما را به گوش مسئولان برسانند و از نابودی یک کارخانه تولیدی وخانواده کارگران این واحد جلو گیری شود .سپاس

« سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران همبستگی خود را با این کارگران اعلام نموده و از هر گونه کمکی به این کارگران مضایقه نخواهد کرد. هر چند در سال گذشته نیز ما اخبار این کارگران را پوشش داده بودیم. به هر حال سندیکای ما پشتیبان شماست»