گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ایران خودرو

براساس گزارش‌های مالی ۶ ماهه شرکت ایران خودرو این شرکت در سال قبل جمعا ۱۰هزار میلیارد تومان درآمد داشته است .

این شرکت در همین مدت ۱۳۳۷میلیارد تومان را صرف باز پرداخت اقساط وام‌هایی کرده که از بانک‌ها دریافت کرده است.

با چنین شرایطی زیان انباشته این شرکت در نیمسال اول سال ۹۵به رقم سرسام‌آور ۴ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی شرکت ایران خودرو در سال مالی قبل در نیمسال اول ۴۶۳ریال زیان به ازای هر سهم ساخته است که این این رقم در پایان دوره ۱۲ماهه به ۷۸۱ریال خواهد رسید.

کارشناسان سندیکای کارگران فلزکار مکانیک معتقدند که زیان بوجود آمده نقش مخرب سرمایه داری مالی و بانکها با همدستی مدیران کارخانه را آشکار می کند. با این برنامه اکثر کارگران امسال نه تنها سود سهام دریافت نخواهند نمود بلکه ارزش سهامشان نیز کاهش خواهد یافت. این درحالی است که اشاره ای به دریافتی ها و پاداش های مدیران ایران خودرو نشده است که در این زیان نقش اصلی را داشته اند.

سیاست های مخرب بانکی برای نابودی صنعت نه تنها در بدنه دولت آقای روحانی به یک اصل بدل شده بلکه سرمایه گذاران خارجی مایلند که هرچه زودتر صنعت در کشور ما برچیده و همه چیز معطوف به واردات و صنایع مونتاژ باشد.