گزارش خبرنگار پیام سندیکا از ذوب آهن اصفهان

1-کمبود نیروی انسانی در ریخته گری فولاد باعث فشار کاری بر روی دیگر کارگران شده است

2- متاسفانه موضوع سلامتی کارگران در بخش ریخته گری فولاد از سوی طب کار جدی گرفته نمی شود

3- کاهش کیفیت نان توزیعی در رستوران های شرکت بارها تذکر داده شده ولی کسی جوابگو نیست

4- پس از دوماه هنوز از چگونگی سرویس دهی استخرها خبری نیست و برنامه ریزی صورت نگرفته است. چرا؟

5- با اینکه بیش از 8 ماه از اعتراض به نحوه مشکل کارت غذای کارگران می گذرد هنوز این مبالغ قابل برداشت نیست. مسوولین چه می کنند؟

6- اقساط کسر شده از حقوق کارگران و کارکنان طی چند ماه گذشته هنوز به بانکها واریز نشده و این مشکل یکسالی است که کارگران را رنج می دهد. مدیریت به این موضوع  ورود کند

7- سامانه بیمه تکمیل درمان ایران قطع شده و نحوه پرداخت هزینه دندانپزشکی هم معلوم نیست

8- مرخصی 3 روزه زایمان همسر ویژه پدران چرا اجرا نمی شود و کارگزینی اعلام بی خبری می کند. چه کسی باید پیگیر باشد؟