گزارش خبرنگار پیام سندیکا از اعتراضات تاکسیرانان

با توجه به هشدارهایی که توسط تاکسیرانان مستقر در فرودگاه در گذشته و از زمان مرداد سال 94 به مدیر عامل سازمان تاکسیرانی تهران داده شده بود تا نسبت به روش تبدیل خودروها به نفع رانندگان وارد عمل شود، متاسفانه اقای مظفر مدیر عامل وقت که با رانت پدری به این مسند رسیده بود کوچکترین توجهی ننمود. ایشان با تشکیل شرکتهای رانتی جدید بدون بررسی دقیق در خصوص نحوه واگذاری خودرو های لوکس به رانندگانی که در نان شب خود مانده اند، فقط بفکر تامین منافع شرکتهای تازه تاسیسی بود که معلوم نیست آیا بصورت قانونی تاسیس شده اند یا اینکه بدلیل عدم نظارت دستگاهای مسئول با پارتی بازی موفق به تاسیس شرکت های خصوصی تاکسی رانی شده اند. 

یکی از این دلایل وعلت از بین بردن اتحادیه تاکسیرانی با 43 سال قدمت با زیرکی ولابیگری توسط سازمان مدیریت و نظارت بر تخلفات تاکسیرانی در سال 85 همین موضوع تاسیس شرکت های خصوصی تاکسیرانی بود.

با توجه به  تصمیم رانندگان تاکسی ویژه فرودگاه امام در محل سالن دپو فرودگاه که به اجحاف وتصمیم غلط مسولین شرکت تعاونی در خصوص گرفتن هزینه شارژ,از رانندگان معترض هستند که این امر باعث گرفتن حکم تخلیه سالن تاکسی ویژه گردیده و از 31 اردیبهشت رانندگان را به فرودگاه راه نمی دهند. در نهایت بدلیل بیکار شدن تاکسی ویژه فرودگاه زیر مجموعه شرکت تعاونی با قدمت 54 سال سابقه در فرودگاه امام خمینی از تاریخ 30 اردیبهشت و عدم‌کفایت هیات مدیره شرکت تعاونی، این بار با هشیاری رانندگان تاکسی ویژه فرودگاه از بدو شیطنت رانت خواران، رانندگان بطور خودجوش نسبت به پیگیری و اطلاع رسانی به همکاران اقدام نمودند و امیدوار هستند که مسوولین هم با یاری رسانی به اعضای این صنف از تضییع حقوق انها جلوگیری نمایند.

رانندگان برای دفاع از حقوق قانونی خود با مکاتبه با دفتر مقام معظم رهبری و دفتر ریاست محترم مجلس شورای اسلام و دفتر رییش محترم جمهور و دیدار حضوری و دریافت دستور از نماینده تهران آقای علیرضا محجوب و تحصن در مقابل مجلس در مورخ 3 خرداد و تحصن در مقابل وزارت  راه از ساعت 8 بامداد 6 خرداد لغایت 6 بعد از ظهر با زبان روزه ومذاکره نمایندگان راننده تاکسیران با مدیریت وزارتخانه مربوطه، در نهایت وقتی عزم و اراده  این بزرگوران را دیدند قول همکاری و مساعدت دادنند. تا ببینیم چه می شود.