حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود

madadi

ابراهیم مددی

اصولا تعیین دستمزد در آیین‌نامه سازمان بین‌المللی کار، بر اساس تامین نیازمندی های یک خانوار کارگری در کشورهای عضو درخواست و تعیین شده است. برای تعیین دستمزد کارگری مطابق نرم هایی که وجود دارد؛ حداقل دستمزد بر پایه تعیین حداقل معیشت در نظر گرفته می شود. این درحالی است که درنظر گرفتن حداقل ها اجحاف در حق خانوارهای کارگری است و چرا باید همواره حداقل ها در مورد این قشر در نظر گرفته شود. در هر صورت اگر این اصل را مبنا قرار دهیم و بر اساس آنچه در قانون کار آمده است؛ گفته شده که حداقل دستمزد کارگری در کشور ما باید تامین کننده مخارج زندگی خانوار چهار نفره باشد. اما مطابق آماری که توسط بانک مرکزی و مراکز آمار و مراکز اقتصادی مستقل دیگر کشور اعلام می شود، رقم های اعلام شده از سوی وزارت کار طی ۲۵ سال گذشته با این مبلغ اصلا تطابق ندارد و هر سال فاصله این رقم تعیین‌شده دستمزد از سوی وزارت کار با رقم واقعی در حال زیاد شدن است

به این ترتیب ملاحظه می کنید که شکاف طبقاتی افزونتر می‌شود. هم‌اکنون کارگران هم خواستار اجرای دستورالعمل سازمان بین‌المللی کار و ماده قانونی که در قانون پیش‌بینی شده است که حداقل دستمزد کارگری باید تامین‌کننده هزینه خانوار چهارنفره بشود، هستند. اخیرا سیاست‌های افزایش جمعیت و افزایش خانوار نیز در دستور کار قرار گرفته است و محدودیت‌هایی که سازمان تامین‌اجتماعی اعمال می کرد و در واقع تنها برای دو نفر خدمات بیمه ای ارائه می نمود، برداشته شد و بیشتر شده است. به‌گونه ای که خودبه‌خود خانوار چهارنفره امروز تعدادش افزون شده است. در چنین شرایطی اگر قصد دارند که جمعیت هم افزایش یابد باید این دستمزد از مقداری که قبلا درنظر گرفته شده است، افزونتر شود. در شورای‌عالی کار که هرساله نمایندگان کارگری شورای اسلامی نیز در جلساتی که در این شورا برگزار می شود، حضور دارند، حق و حقوق کارگران کمتر اعمال می شود و معمولا تسلیم نظر وزیر کار و کارفرما می شوند و این باعث شده که کارگران به حقوق مسلمشان در زمینه دستمزد و مزایا نرسند. کارگران ایران کاملا به این موضوع انتقاد دارند. به‌دلیل اینکه اجازه شکل گیری تشکلات کارگری واقعی را نمی دهند، شاهد تشکلات فرمایشی هستیم و این موضوع بر کارگران هرساله تکرار می‌شود. البته شاهد تجمعات کارگری هم در این زمینه هستیم. بهتر این است که دست‌اندرکاران و تصمیم گیران اصلی بیش از این به حقوق کارگران اهمیت دهند. البته اینکه بخواهند حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۴ را بر اساس تورم تعیین کنند، مغالطه‌آمیز است. چراکه قانونگذار گفته است حداقل دستمزد باید تامین‌کننده معیشت زندگی خانوار چهار نفره باشد و هرساله بر اساس تورم واقعی باید دستمزد اصلاح شود.

۲۹/ مهر/ ۹۳
منبع : http://vahedsyndica.com/archive/552