گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ایستگاه ریخته گری فولاد ذوب آهن

١-با توجه به حجم زیاد کار، کمبود نفرات برای این بخش آزار دهنده است.

٢- کمبود قطعات مورد نیاز برای نگهداری و سرویس تجهیزات، موردی است که برای کارکنان این بخش دردسر ساز شده است.

٣- در این بخش حوادث کاری زیادی رخ می دهد.

٤- با توجه به موارد بالا کارگران این بخش توانسته اند ایستگاه 5 ریخته گری را راه اندازی و به بهره برداری برسانند. امید است پاداش لازم از سوی مدیران به این کارگران سخت کوش تعلق گیرد.