گزارشی از تحصن بازنشسته های نیشکر هفت تپه

تحصن مجدد بازنشسته های اسفندماه نیشکرهفت تپه حدود٣٠٠ کارگر صبح امروز ٢٣ خردا بدلیل پرداخت نشدن سهم ٤ درصدی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی و بلاتکلیف بودن وضعیت بازنشستگی خود درحسایداری شرکت نیشکر هفت تپه دست به اعتصاب زدند. متاسفانه بدلیل درگیری لفظی مدیر امور مالی شرکت بیهوش شد و پس از بهبودی مجدد بدلیل اینکه مدیریت شرکت حضور نداشتند، مدیر امور مالی طی جلسه ای با نمایندگان بازنشسته ها اعلام کرد تا ٢٥ خرداد ٤ درصد را به حساب تامین اجتماعی واریز میکنند.

 بازنشسته ها در این جلسه خواهان پیش پرداخت مبلغ ١٠ میلیون تومان از پاداش بازنشستگی خود شدند که مورد موافقت  مدیر امور مالی قرارنگرفت و جلسه بدون هیچ نتیجه ای پایان یافت و بازنشسته ها اعلام کردند فردا نیز به تحصن خود ادامه خواهند تا به نتیجه دلخواه برسند.