گزارشی پیام سندیکا از مشکلات رانندگان تاکسی

ضمنا ما خواهان تعیین تکلیف تاکسی در شهر تهران هستیم با توجه به اینکه راننده تاکسیبیمه شخص ثالث گرانتر پرداخت میکنه، عوارض سالیانه پرداخت میکنه، مالیات پرداخت میکنه، شارژ پرداخت میکنه، توسط بازرسهای سازمان جریمه میشه، توسط بازرس شرکتهای خصوصی بازخواست میشه، راننده تاکسی باید دارای مجوز کار ( کارنامه تاکسیرانی) برای فعالیت در شهر تهران باشد که برای گرفتن کارنامه باید موارد ذیل را دارا باشد:

امتحان شهر شناسی، گواهی عدم اعتیاد، گواهی عدم سو پیشینه، انجام معاینات پزشکی که همه موارد فوق هزینه در بر دارد حال سوال ما از مسولین این است:

حق جابجایی مسافر در شهر تهران به عهده کیست؟ با توجه به اینکه طبق مصوبه شورای محترم شهر تهران وظیفه حمل و نقل و جابجایی مسافر با تاکسی است پس چرا جلوی فعالیت خودروهای شخصی مسافر بردر شهر تهران گرفته نمیشود؟ چرا جلوی فعالیت شرکتهای اینترنتی غیرمجاز که برای حمل و نقل از خودروی شخصی استفاده میکنند و با اینکار زندگی خانواده بزرگ تاکسیرانها را به خطر انداخته اند نمی گیرید؟

آیا مسولین قادر به پاسخگویی بخاطر ظلم واقع شده در حق رانندگان تاکسی هستند؟

دوستان درآمد یک تاکسی در شهر تهران اعم از بیسیم، خطی ، گردشی و حداکثر روزی ۵۰۰۰۰ تومن میباشد آیا یک فرد قادر به اداره زندگی با این مشکلات و گرانی ها با این درآمد اندک و ناچیز است؟ لازم به ذکر است این مبلغ درآمد در صورتی حاصل میشود که راننده صحیح و سلامت باشد و ضمنا تاکسی دچار نقص فنی نشود. البته باید از مبلغ ۵۰۰۰۰ تومن هزینه سوخت و هزینه استهلاک کسر گردد. من با مدرک فوق لیسانس قادر به محاسبه نیستم لطفا بگویید چقدر در انتها باقی می ماند؟