گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات در ذوب آهن

١-کارت اعتبار بیماری های صعب العلاج را از اعتبار خارج کرده اند. کارگرانی که بیماری قلبی و قندی دارند چرا باید از ارایه این خدمات بیمه ای  حذف شوند.

٢- یک دندان پزشک برای بیمارستان شهید مطهری بسیار ضروری است.

٣- به دلیل اینکه کارگران از میزان پوشش هزینه های بستری و جراحی در بیمه تکمیل درمان با خبر نیستند در بیمارستان ها به آنها اجحاف می شود. پیگیری کنید.

٤- وام مسکن کارگران بسیار با تاخیر داده می شود مدیریت رسیدگی کند.

٥- اضافه کاری مدیریت آزمایشگاه کم شده است. چرا؟؟  با این حقوق های کم اضافه کاری از جمله مواردی است که می تواند هزینه های زندگی را با آن پوشش داد.

٦- بیش از یکسال است که مشکل پولهای موجود در سفرکارت و کارت های غذا رفع نمی شود. چرا و به چه دلیل؟؟؟