گزارشی از ادامه اعتصاب در نیشکر هفت تپه

اعتصاب کارگران شاغل و بازنشسته  نیشکرهفت تپه صبح امروز ٢٩ خرداد نیزبدلیل عدم پاسخگویی مدیریت شرکت درخصوص مطالبات معوق خود به کارگران امروزهم جلوی درب ورودی شرکت ادامه یافت و کارگران بدلیل برخورد چند روز قبل نیروی انتظامی با متحصنین، مانع ورود نیروی انتظامی به شرکت شدند. چون صبح هنگام مراجعه بازنشسته ها به شرکت، حراست مانع ورود بازنشستگان شده بود و این موضوع باعث ناراحتی بازنشسته گان را فراهم آورد. بازنشسته ها نیز وارد مدیریت حراست شده و از مدیریت حراست خواستند بدلیل اینکه بازنشسته است و دو شغله محسوب می شود، شرکت را ترک کند.

از موضوعاتی که امروز باعث انتقاد شاغلین گشت و خواستاراجرای آن توسط مدیریت شرکت بودند، بخشنامه استانداری درخصوص کاهش ساعت کار بدلیل گرمای بالای ٥٠ درجه ادارات و شرکتهای دولتی و خصوصی است. کارگران طی چند روز گذشته با تماس و مراجعه به مسئولین شهرستان بدلیل ناکارآمدی مالکین جدید، خواستار واگذاری مجدد شرکت به دولت شده اند.

فردا هم اعتصاب ادامه خواهد داشت چون کسی پاسخگو نیست و مدیریت در شرکت حضور ندارد.