گزارش از مشکلات نیشکر هفت تپه

صبح امروز ٣١ خرداد بازنشسته های اسفندماه ٩٥ نیشکر هفت تپه که حدود ٣٤٠ نفر می باشندبه قصد پیگیری وضعیت بازنشستگی خود در مقابل درب شرکت هفت تپه تجمع و قصد ورود به شرکت را داشتند. حراست شرکت مانع ورود انها به شرکت شد، که این موضوع باعث عصبانیت بازنشسته گان شده و با فشار درب ورودی را باز و وارد شرکت شدند و جلوی مدیریت شرکت تجمع کردند .

چندروز است که هیچ کدام ازاعضائ هیات مدیره شرکت و حتا قائم مقام شرکت بدلیل تجمعات اخیر صبح ها به شرکت نمی آیند تا در خصوص مطالبات بر حق و قانونی، کارگران بازنشسته ها و پیمانکاران طلبکار پاسخگو باشند. مدیریت حسابداری شرکت امروز به بازنشسته ها اعلام کرد تا پایان وقت اداری مشکل پرداخت ٤ درصد بازنشسته ها حل خواهد . این چندمین باراست که کارفرما به بازنشسته ها وعده پرداخت ٤ درصد سهم کارفرما رامیدهد ولی اجرا نمی شود.

شرکت نیشکرهفت تپه با بیش از ٢٢٠ میلیارد تومان بزرگترین بدهکار سازمان تامین اجتماعی در سطح کشور است. حدود ٤ ماه است که مدیریت شرکت حق بیمه ماهیانه شاغلین را نیز پرداخت نکرده که این موضوع باعث شده دفترچه درمانی پرسنل شرکت فاقد اعتبار بوده و باعث بحران درمانی و جانی برای کارگران شده است.

قبل از واگذاری شرکت به بخش خصوصی، بدهی شرکت به آن سازمان حدود ١٨٠ میلیارد بود که بدلیل بازنشستگی تعدادی از کارگران و پرداخت نکردن حق بیمه بصورت کامل در سال گذشته این مبلغ به حدود ٢٢٠ میلیارد رسیده است. لازم به توضیح است شرکت میبایست ماهیانه حدود ٢ میلیارد تومان حق بیمه ماهیانه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند که معمولا ده درصد را ماهیانه واریز نکرده و باعث انباشت بدهی شرکت به بیمه شده است . درصورت ادامه وضعیت موجود و با افزایش بدهیهای شرکت و رسیدن به شرایط ورشکستگی، که تا آن مرحله فاصله زیادی نیست، کارفرما میتواند اعلام ورشکستگی کند.

امیدوارم مسئولین مربوطه و سازمان خصوصی سازی به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشند و منطقه شمال خوزستان را با بحران بیکاری و اقتصادی مواجه نکنند. همان بلایی که سهامداران شرکت قند بر سر آن شرکت و مردم منطقه آورده اند.