گزارش خبرنگار پیام سندیکا از کارخانه ایران خودرو

با توجه به تولید پژو ۲۰۰۸ با قیمت ۹۰ میلیونی و خودرو سواری دانگ‌فنگ چینی از اول سال جاری و فشار کاری بر روی کارگران با حداکثر سرعت در تمامی خطوط تولیدی ایران خودرو، کارگران انتظار دارند پاداشی به دلیل این افزایش تولید به آنها پرداخت گردد.
شایعه‌ای در شرکت ایران خودرو یک ماهی است دهان به دهان میگردد که قرار است پاداشی ۶۰۰ الی ۸۰۰ هزار تومانی تا عید فطر به کارگران پرداخت شود که هنوز عملی نشده و فعلا در حد شایعه باقی مانده است.

از تولید حداکثری در ایران خودرو هیچ چیز جز خستگی و استرس نصیب کارگران نشده است.