گزارش خبرنگار پیام سندیکا از بدقولی سازمان تاکسیرانی

در جلسه ای که مدیران سازمان تاکسیرانی با نمایندگان رانندگان طی یکماه گذشته داشتند، توافق شد که گرفتن برچسب ربطی به گرفتن پول توسط شرکتهای خصوصی ندارد.

این درحالی است که رانندگانی که برای گرفتن برچسب مراجعه کرده اند  ۶۰ هزارتومان برای تاکسی های گردشی گرفته اند و  ۳۴ هزار تومان هم برای عوارض گرفته شده است.

در اعتراض به این کار رانندگان گفته اند که: « دکتر افندی زاده گفته این کار غیر قانونی هست »  مسوولین با پررویی تمام جواب داده اند :« فیش رو ببر پیش دکتر پولت رو بگیر…..» و می گویند دستور سازمان هست

از مهمترین مشکلات رانندگان تاکسی، مدیرانی هستند که از مشکلات راننده ها باخبر نیستند. به عنوان مثال  کارهای انجام شده توسط آقای مظفر مدیرعامل سابق تاکسیرانی بر ضد رانندگان: « مبلغ تمدید کارنامه تاکسیرانی از ١٠ هزارتومان به ٥٠ هزارتومان ، عوارض تاکسی از ١٠٥٠ تومان به حدوده ٤٠ هزارتومان افزایش پیدا کرد. ایجاد سیستمی برای جریمه کردن نقدی رانندگان تاکسی ، در صورتی که تا قبل از آن فقط پلیس مجاز به جریمه نقدی راننده بود و تاکسیرانی فقط مدارک میگرفت و تعهد وتمام. شریک شدن با شرکتهای خصوصی در سرکیسه کردن رانندگان.

این بد قولی تاکسیرانی و مدیران ضد راننده تا کی باید ادامه داشته باشد. ایا به همین خاطرنبود که جلوی فعالیت اتحادیه رانندگان تاکسی گرفته شدتا از نافع رانندگان حمایتی صورت نگیرد.