گزارش پیام سندیکا از شرکت داروسازی نوین کاوش مامطیر ساوه

در اواخر سال ٩٥ خبرهایی مبنی بر تعطیلی شرکت نوکام  از سوی خبرنگار پیام سندیکا منتشر شد که، مدیر عامل شرکت آقای مهندس طهماسبی به شدت این خبر را تکذیب کرده و اعلام کرد که شرکت از ٢٤/١/٩٦ فعالیت عادی خود را پیگیری می کند و کارگران و مدیران در تاریخ فوق در محل کار حاضر شوند. لازم به ذکر است که در تاریخ ٢٤/١/٩٦ به علت بازرسی، پرسنل را در شرکت حاضر کردند تا اوضاع شرکت را فعال جلوه دهند بعد از اتمام بازرسی و عصر همان روز بدون اطلاع قبلی تعدادی از پرسنل را بدون در نظر گرفتن حق و حقوق اخراج کرده و از ٢٥/١/٩٦ اجازه ورود به شرکت را نداده اند.

مدیریت شرکت مهندس طهماسبی نیز با دروغ و عوام فریبی در راستای فروش و بهبود اوضاع شرکت بدون حقوق و بیمه و سرویس و غذا و…پرسنل باقیمانده  را که حدودا ٢٥ نفر می باشند بلاتکلیف و بدون حقوق و بیمه و …نگه داشته و تعدادی هم اخراج شده اند.

در حال حاضر حدود ٨ ماه است که کارگران حقوق نگرفته اند و صحبت از فروش کارخانه است بدون اینکه به حق وحقوق  کارگران رسیدگی شود .