اخباری از کوشندگان نیشکر هفت تپه

بازهم بدقولی کارفرما، بازهم اعتراض درنیشکرهفت تپه، نبرد برای حق ادامه دارد!

 بخاطر معوقات فراوان پرسنل و بازنشسته ها و پیمانکاران باید تعجب کرد اگر روزی در این شرکت اعتراض، اعتصاب یا توقیف اموال و غیره در کار نباشد.

 صبح امروز ٢٦ تیرماه نیز طبق معمول تجمع اعتراضی صورت گرفت. درحالی که چند روز پیش اعلام شد مشکل پرداخت ۴ درصد سهم کارفرما به تامین اجتماعی تعداد ۳۴۱ نفر بازنشسته های اسفندماه حل شده و قائم مقام شرکت به همراه مدیره کارخانه و مسئول حسابداری با دردست داشتن یک نامه چند خطی با چهره ای خندان و گرفتن عکس سلفی اعلام کردند مشکل این کارگران بلاتکلیف را حل کرده اند و کارگران بازنشسته باخیالی راحت دست از اعتصابات روزانه کشیدند . اما پس از چند روز و مراجعه این کارگران به تامین اجتماعی جهت پیگیری پایان کارخود متوجه شدند که ۴درصد ۱۶۰ نفر از ۳۴۱ نفر واریز نشده است. این بدعهدی مجدد کارفرما به کرار در۱۵ ماه گذشته اتفاق افتاده است. این افراد جهت پیگیری به شرکت مراجعه کردند چون قائم مقام شرکت از دادن قولهای سرخرمنی، حنایش دیگر رنگ نداشته و کارگران به صحبتهای ایشان اعتقادی ندارند.

 مدتی است مدیرکارخانه فرشید مومن غریب به همراه مسئول حراست عباس خنیفر که بازنشسته نیروهای مسلح و دوشغله محسوب میشود و بدلیل بی توجهی سازمان بازرسی مشغول بکاراست، این روزها طرف مذاکره افراد ناراضی قرارمی گیرد. مسئول حراست درحالی دراین منصب غیرقانونی قرار دارد که این روزها نهایت برخورد را با کارگرانی داشته که بدنبال حقوق قانونی وعقب افتاده خود هستند. اگر منصفانه و قانونی موضوع بررسی شود کسی باید ممنوع الورود به شرکت شود که برخلاف مصوبه مجلس از دو محل حقوق دریافت می کند، نه کارگری که به دفاع از حقوق  حداقلی یک میلیونی عقب افتاده و مزایای برحق خود به ناچاراقدام به تجمع اعتراضی  می کنند. این جناب به خود حق داده و این موضوع را اغتشاش دانسته و برخلاف قانون مانع ورود این بازنشسته گان به خانه دوم خود یعنی به شرکت می شود.

چرا و برطبق چه قانونی کارگران باید از داشتن حتی یک شغل با حقوق حداقلی و عقب افتاده محروم شوند و کسی مانع رسیدن آنها به حقوقشان شود که خود از دو محل حقوق می گیرد.!!!?

 هنوزحقوق اردیبهشت شاغلین این شرکت پرداخت نشده و کارگران تا سه شنبه به کارفرما در خصوص پرداخت حقوق عقب افتاده خود مهلت داده اند. تنها امید کارگران اول به برادران کارگر خود است و دوم بیداری مسئولین منطقه ازخواب زمستانی.