گزارش خبرنگار پیام سندیکا از پارس جنوبی

در روز ٢٧ تیرماه در فاز ١٤ یک کارگر که از فروردین ماه تا کنون حقوق دریافت نکرده بود به نشانه اعتراض اقدام به خودسوزی کرد و بنزین روی خودش ریخت. با مطلع شدن کارگران از این اقدام، هرطور که بودمانع شده و زندگیش را از خطر رهانیدند.