مشکلات کارگران مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت و ذوب آهن

١-این مجموعه به دلیل وجود کمبود کمپروسورهای زیاد با حساسیت بالا و منابع تحت فشار دارای سختی کار و خطرات بسیار است که باید در موضوع افزایش مرخصی های سالانه و دستمزدها لحاظ شود.

٢- کار با قطعات سنگین و یکنواختی کار این بخش از شرکت باعث مشکلات روحی و جسمی می شود و باید سختی کار در این بخش مورد رسیدگی و تصویب قرار گیرد. همچنین در افزایش سنوات نیز تغییراتی صورت گیرد.

٣- تغییر چارت و ارتقای سمت ها در این بخش از دیگر خواسته های مکرر کارگران است

٤- عدم پرداخت وام مسکن به زوج های جوان، طولانی شدن وام های ضروری، الویت بندی سهمیه تورهای انزلی و نامناسب بودن پذیرایی در شیفت شب از دیگر مشکلات  کارگران این بخش است.