گزارش از اعتصاب نیشکر هفت تپه

 امروز ٢ مرداد از صبح اعتصاب گسترده کارگران شاغل نیشکرهفت تپه به همراه خانواده صورت گرفت. کارگران جاده شهربه شرکت نیشکرهفت تپه را بستند. علیرغم فضای شدیدامنیتی و پلیسی و آوردن حراست سه شیفت شرکت توسط مدیر دوشغله و بازنشسته عباس خنیفر به شیفت روزکاری، برای خنثی کردن اعتصاب، خوشبختانه امروز کارگران بخشهای مختلف شرکت نیز در اعتصاب شرکت کردند.

همسران کارگران ازصبح امروز بخاطر فشارشدید اقتصادی و بی پول و فضای امنیتی که برای همسرانشان بوجودآمده است، در مقابل درب شرکت تجمع و به کارگران حاضر در تجمع داخل محوطه صنعتی، پیوستند. بعد از پیوستن خانواده های به اعتصابیون، کارگران از شرکت خارج شده و جاده حر به هفت تپه را بستند و مانع عبور و مرور وسایل نقلیه شدند.

پس از آن بدلیل گرمای زیاد، کارگران به درب شرکت مراجعه کرده ودرآنجا تحصن را ادامه دادند. کارگران بخاطر گرمای شدید از همسران حاضر در تحصن خواستند، تجمع را ترک و برای فردا که قصد بستن جاده شوش به اهواز را دارند،اماده شوند.

برخی ازسرپرستان شرکت تحت فشار مدیریت شرکت هستند تا مانع ادامه اعتصاب گردند. در اعتصاب امروز کارگران خواهان بازگشت شرکت به دولت بعداز ۱۵ ماه واگذاری به بخش خصوصی بودند

ازساعت۱۱ صبح حضورنیروهای انتظامی و لباس شخصی امنیتی و احتمالا استانی در مدیریت شرکت محسوس است. واین درحالی است که کسی ازمدیران شرکت حضورندارند