کارگران نیشکر هفت تپه تنها نیستند!

دیروز و امروز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه برای بازگرداندن شرکت به دولت در حال انجام است.

کارگران خواستار پس گرفتن شرکت از کارفرمای فعلی که حتا نتوانسته است کمترین تقاضای کارگران را انجام دهد و به تعهداتش عمل کند، هستند. کارفرمایی که دستمزد کارگران و حق بیمه اش را پرداخت نمی کند و فقط با پارتی بازی به کارفرمایی رسیده است بهتر است از شرکت هفت تپه بیرون برود. کارگران هفت تپه در جهت شایسته سالاری به درستی خواهان بیرون رفتن کارفرما از شرکت هستند زیرا کارگران با دست خالی، خود خواهند توانست شرکت را بهتر از این آقایان اداره کنند. کافی به کارگران اعتماد شود.

متاسفانه با خبر شدیم تاکنون ١٥ نفر از کارگرانی که در اعتراض امروز شرکت داشتند بازداشت شده اند. ما خواهان آزادی سریع همه کارگران بازداشتی هستیم.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران ضمن حمایت از خواسته های به حق کارگران نیشکر هفت تپه ، اعلام می کند خواهران و برادرانمان در نیشکر هفت تپه را تنها نمی گذاریم و از تمامی امکانات خود برای رسیدن به اهداف کارگریشان دریغ نخواهیم ورزید.

سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران

٣ مرداد ١٣٩٦