گزارش پیام سندیکا از نیشکر هفت تپه – اخراج و تعلیق غیرقانونی و میلی کارگران توسط قائم مقام مدیریت نیشکرهفت تپه

در چند روز اخیر تعداد ۹ نفر از کارگران این شرکت که اکثرا در بخشهای کشاورزی مشغول بکار هستند، اخراج شده و ۲ نفر از این افراد جزو ده نفر بازداشتی هستند که بمدت ۳ روز زندانی شده بودند و حدود ۸ سال سابقه کار دارند. آنها بدون حضور و رای کمیته انضباط  کار ، اخراج شده اند.

کارگران بخش کشاورزی اخراجی بدلیل دمای بالای ۵۰ درجه و رطوبت زیاد درون مزارع جهت خنک کردن بدن خود در کانال جنب مزارع در حال شنا کردن توسط قائم مقام شرکت مشاهده و اخراج شدند. لازم به ذکر است کشاورزان پس از تنظیم آب و با توجه به طول مزارع فقط وظیفه آنها حفاظت از این مزارع میباشد و خنک کردن بدن توسط آبیارها از بدو افتتاح این شرکت توسط کارگران بخش کشاورزی انجام میشده و اقدام غیرقانونی یا گریز و سهل انگاری از کار محسوب نمی شود و برای مهندسین و سرپرستان با سابقه بخش کشاورزی امری عادی است.

از بهمن ماه سال ۹۴ تاکنون مدیریت این شرکت همانند مدیریت چسب هل اعتقادی به قانون کار ندارد و بارها اعلام می کنند که شرکت خصوصی شده است. لذا نیاز به بررسی این موضوع از نظر میدانی توسط بازرسین اداره کار می باشد تا بیش از این حقوق کارگران این شرکت پایمال نشود.