گزارش خبرنگار پیام سندیکا از مشکلات کارگران ذوب آهنی

١-تعمیرات سالانه شوفاژهای کارخانه انجام نگرفته و آب گرم در دسترس کارگران برای حمام به سختی تامین می شود

٢- با آنکه کارگران کوره بلند از سال گذشته درخواست رسیدگی به وضعیت رختکن کارگران را داشته اند، هنوز موضوع به سرانجام نرسیده است. فرسایش و از بین رفتن کاشی های کف و سرامیک ها، خرابی دوش ها و شکستگی برخی از آنان، غیربهداشتی بودن حمام از جمله مشکلات کارگران کوره بلند است.

٣- در ماههای گذشته از وام گیرندگانی که با صندوق قرض الحسنه امام صادق تسویه حساب کرده اند، کماکان اقساط کسر می شود.

٤- در بحبوحه گرما در اصفهان تعطیلی استخر ایثار نشان از عدم مدیریتی خدمات امور اجتماعی شرکت دارد

٥- هزینه های تکمیل درمان بیمه ایران متاسفانه با کندی به کارگران داده می شود. چرا؟؟

٦- سیستم روشنایی و شیرآلات سرویس های بهداشتی در ترمینال آزادگان بسیار خراب است و با وجود تذکرات مکرر کارگران، مدیریت اقدامی برای رفع این مشکل نکرده است.