از خواسته های برادران مان در کارخانه های هپکو و آذراب حمایت می کنیم!

در پی اعتراض برادران كارگرمان در کارخانه هپکو و آذرآب شهر اراک به دلیل عقب افتادن حقوق هایشان ، که با برخورد خشن نیروهای انتظامی و ضرب وشتم مواجه شده اند ، اعتراضاتی در مقابل درب و درون کارخانه انجام گرفت که با بی توجهی مسوولین این کارخانه ها به داخل شهر اراک کشیده شدسندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران حمایت قاطع و پشتیبانی خود را از این خواست بحق و حرکت اعتراضی اعلام می دارد .

هم میهنان گرامی ؛ شوربختانه عقب افتادن حقوق کارگران به امری عادی در کشورمان توسط کارفرمایان تبدیل شده و متاسفانه دولت و وزارت کار در این مورد واکنشی از خود نشان نمی دهندکارگری که ٤ماه حقوق نگرفته است و یا از زمستان سال گذشته معوقات مزدی و بیمه ای دارد تا کی باید صبر کند تا کارفرما دست به جیب شود ؟؟؟ از چه راهکاری برای گرفتن حق خود و رساندن مشکلات خود به گوش مسئولین استفاده کنند ؟

دوستان کارگر؛ سالهاست هم دولت و هم وزارت ضد کارگری آن برای شانه خالی کردن از پاسخگویی به کارگران و مطالباتشان و هم چنین نقش میانجی گرانه خود در این زمینه، دست به دامان نیروهای انتظامی می شوند. آری زحمتکشان را در مقابل برادران خود در نیروی انتظامی قرار می دهند تا همدیگر را در هم کوبند تا منافع تعدادی سرمایه دار تامین گردد. خشم کارگران از مرحله ی اعتراض عبور کرده و این را در دخالت نیروی انتظامی می توان دید.

برادران و خواهران گرامی؛ در روزهای آغازین بازگشایی مدارس، کارگران در حالی با آموزش و پرورش پولی روبرو هستند که باید برای فرزندانشان لوازم ورود به مدرسه را تهیه کنند، که متاسفانه به جای دستمزدهای عقب افتاده تن رنجور باتوم خورده خود را به منزل می برند. آخر به کدامین گناه ؟؟

همانطوریکه در اطلاعیه قبلی نیز متذکر شدیم از اوایل امسال فشار بر کوشندگان کارگری و معلمان شدت گرفته که نتیجه آن زندانی شدن اسماعیل عبدی عضو کانون معلمان تهران و اعتصاب غذای رضا شهابی راننده زندانی وعضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی، را منجر شده است .

جای حق جویان کارگری وآموزگاران در زندان نیست، همانگونه که حق خواهی کارگران پاسخش باتوم و گاز اشک آور نیست .

ما ضمن همبستگی با کارگران کارخانه های هپکو و آذراب اراک و حمایت از خواسته های آنان و دیگر زندانیان کارگری و معلمان ، بی مسئولیتی وزیرکار و وزیر صنعت و رییس دولت آقای روحانی، در قبال مشکلات کارگران را محکوم کرده و آنان را مسوول مستقیم ضرب و شتم کارگران و برادران زندانی مان می دانیم.واز تمام توان خود برای دفاع از خواسته های برادران کارگرمان و شکایت در مراجع حقوقی ،حمایت کرده و هشدار می دهیم ! صبر زحمتکشان بی پایان نیست .

سندیکای کارگران فلزکار ومکانیک ایران ٣١ شهریور ١٣٩٦