پیام سندیکا، شماره 60 شهریور ماه سال ٩٦منتشر شد!

نشریه پیام سندیکا، پیام آورد سندیکاهای کارگری ایران شماره 60 شهریور 1396 به صورت چاپی و الکترونیکی در ایران منتشر شد.

 

در این شماره می خوانید:

اطلاعیه های سندیکاهای کارگری  ص2

گزارشات کارگری از سراسر کشور  ص10

آغاز حرکت نوین جنبش کارگری ایران  ص29

چرایی شرکت درجلسات سندیکایی  ص35

دستاوردهای شورای متحده مرکزی کارگران وزحمتکشان  ص37

شعر  ص38

شمس لنگرودی: متشکرم به دنیا آمدید!  ص41

نامه سرگشاده به اعضای شورای شهر تهران  ص42

خاطرات تلخ وشیرین کازیم عاشقی  ص44

نگاهی به وضعیت زنان شالیکاراستان گیلان  ص46

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه ( ماده۳۷قانون کار)  ص52

پيدايش وتکامل حيات ( بيگ‌ بنگ)  ص53

هرم نظام سرمایه‌داری  ص57

بوسه بر قله همیشه در اهتزاز لنین  ص58

 

برای خواندن نشریه می توانید به سایت دو زبانه سندیکای کارگران فلزکارمکانیک ایران به آدرس sfelezkar.com مراجعه کنید.

برای خواندن نسخه پی دی اف اینجا را کلیک کنید!
” هیئت تحریریه ” و ” روابط عمومی ” سندیکای کارگران فلزکارمکانیک