گزارش خبرنگار پیام سندیکا ازمشکلات زیست محیطی فیروزکوه!

فیروز کوه بزرگترین تولید کننده ماسه ریخته گری میباشد که در سال ١٣٥١ شروع به کار کرد. این معدن در تملک خیامی سهامدار ایران خودرو بود و تولیدش تاسال ٥٧ به سالی ٣٠ هزار تن بود. که بعد از انقلاب به تصرف ایران خودرو و تسلیحات ارتش در آمد.

این کارخانه با وسعت ٢٠ هکتار و ٣٠ کارگر اغاز به کار کرده بود که امروزه قریب به ٥٠ هکتار وسعت پیدا کرد و ١٣٥ کارگر و متخصصین کارگاه و ٢٥ نیروی دفتری در دفتر مرکزی دارد و امروزه بیش ٢٠٠ هکتار معدن دارد که در ٢٥ کیلومتری شرق فیروزکوه قرار گرفته است.

متاسفانه به دلیل قرار گرفتن معدن در داخل مرتعی به نام چاه سر، این معدن را که در ابتدا ٢٠ هکتار بوده را  با بی مدیریتی در حفظ و حراست از مراتع و محیط زیست قریب ٢٠٠٠ هکتار وسعت پیدا کرده است.

مدیریت محیط زیست منطقه در این مورد واکنش مناسبی از خود نشان نداده است. این مراتع تعلیفگاه دامداران فیروز کوه بوده و حیوانات ان منطقه که بزرگترین زیستگاه کل و بز در استان تهران می باشد را، تهدید جدی می نماید.